מדיניות פרטיות

1. תקנות כלליות 

1.1 האתר https://ubc.kyiv.ua (להלן: האתר) שייך לחברת תאגיד הבנייה של מדינת אוקראינה “UKRBUD”, קוד הרישום במאגר המוסדות והחברות הוא 00026867 (להלן: החברה). כל חפצי הקניין הרוחני באתר, למעט מקרים המצוינים בנפרד, הינם קניינה של החברה.

1.2 חשאיות משתמשי האצר שלנו (בעלי נתונים פרטיים) הינה משמעותית בשביל החברה. החברה תנקוט כל מאמצים אפשריים להגנתה. 

1.3 הסכמת השימוש בקבצי cookie בשעת  ביקור אתר החברה בפעם הראשונה לפי תקנות מדיניות החשאיות והגנת הפרטיות (להלן: מדיניות הפרטיות) – תאפשר את החברה להשתמש בקבצי cookie בשעת כל ביקורך הבא. 

1.4 מדיניות החשאיות הזו הינה בתוקף אך ורק במסגרת נוהלי שימוש האתר ולא חלה על אתרי צד ג‘. 

1.5 מדיניות החשאיות מתארת סדר פיתוח נתוני פרטי המשתמשים שנאספו באמצעות האתר עי החברה, כמוכן, השרותים והמתקנים שקשורים בהם. זה יאפשר את המשתמשים להירשם באתר ולהשתמש בשרותים המוצעים. במקרים הנזכרים, תפתח החברה נתונים פרטיים של המשתמשים במסגרת חוק הגנת הפרטיות לאוקראינה. 

1.6 מטרת הפעלת מדיניות החשאיות והגנת הפרטים הינה איסור גישה פומבית והכרזת המידע שבבעלות משתמש האתר. 

2. המועדים שבשימוש במדיניות החשאיות 

האתר הינו כללות הנתונים, מידע אלקטרוני (דיגיטלי), שאר חפצי קניין רוחני ו\או זכויות סומכות וכושקשורים ביניהם ונבנים במסגרת האתר ו\או רישום בעלי האתר שניתן לגישה דרך אינטרנט ומורכב משם התחום, רישום הקטלוגים או קריאות, ו\או מען דיגיטלי לפי פרוטוקול האינטרנט.

בעלי האתר הינם העלי החשבון והוא קובע סדר ותנאי שימוש האתר.   

משתמש האתר או בעלי הפרטיות הינם אדם המשתמש באתר, שפרטיו בטיפול.  

טיפול הפרטיםכל פעולת או כללות פעולות החברה: איסוף, רישום צבירת, שמירת, הסתגלות, שינוי, עדכון, שימוש החלת (פירסום, מסירת, יישום), בידוד, חיסול הפרטים האישיים.  

פרטים אישייםמידע או כללות המידע על אדם שזוהה או עלול להזדהות. 

בידוד פרטים אישייםהפקעת הפרטים שעלולים לזהות אדם במישרין או בעקיפין. 

3. גישה לפרטים אישיים 

3.1 על מנת ליישם פעולות ומשימות האתר ומטרות אחרות שקשורות ביחסים אזרחיים ומשפטיים בין החברה לבין המשתמש, ירשה משתמש האתר ושרותי האתר את הרשות לחברה לאסוף, לצבור, לטפל, לשמור ולהשתמש (לרבות להשתמש באמצעים אוטומטיים), למסור פרטים אישיים שבבעלותו לידי צד ג‘.

3.2 בשעת שימוש שרותי האתר, תטפל החברה בפרטי המשתמש, כלומר: 

הפרטים שניתנו בשעת הרישום ובמהלך שימוש השרותים, עי המשתמש;

קבצי cookie

מען ip

פרמטר וסידור דפדפן user-agent

3.3 החברה תאסוף אך ורק פרטים אישיים שניתנו עי המשתמש מרצונו החופשי למטרת שימוש שרותי האתר שהינו הסכמת בעלי הפרטים האישיים בטיפול פרטיו האישיים כחוק כמפורט במטרות טיפולם מבחינת מדיניות החשאיות. 

3.4 החברה מוגבלת באיסוף היקף מידע המינימלי שנדרש לביצוע ביקוש פרטים אישיים. בכל מקרה, כאשר יבוקש מידע שאין חובה בו, יש ליידע את המשתמש בעת איסוף המידע. 

3.5 פרטים אישיים שהמשתמש נתן רשות לחברה לאסוף, לצבור, לטפל, לשמור ולהשתמש (לרבות להשתמש באמצעים אוטומטיים) אותם, כוללים: 

שם המשפחה, השם הפרטי, שם היחוס לאב, מען, מספר הטלפון, דואר אלקטרוני או פרטי קשר, מין, פרטי מצב אישי;

פרטי המחשב, כולל מען IP, מיקום גאוגרפי, סוג דפדפן מערכת הפעלה; 

פרטי ביקורך ושמישך באתר, כולל המשך הביקור, סקירת הדפים ודרכי הניווט באתר וכו‘;

מידע על פעולות התשלום, חשבונות הבנק וכו‘;

מידע שמובא בכל הודעות שהמשתמש שולח אותם לחברה במייל או באמצעות האתר, כולל תוכן הקשר ומטא נתונים; 

מידע שהמשתמש פירסם באתר על מנת לפרסם האינטרנט, כולל שם המשתמש, פרופיל ותוכן הפירסום; 

כל מידע אחר שהמשתמש שולח אותו לחברה או מכניס בשעת הרישום באתר. 

4. מועד שמירת פרטים אישיים 

4.1 החברה נותנת רשות לאסוף, לצבור, לשמור ולהשתמש בפרטים אישיים ללא הגבלת זמן, אם אחרת לא נקבע לפי חוקי אוקראינה או מרצונו החופשי של המשתמש.

5. זכויות המשתמש 

5.1 המשתמש שפרטיו האישיים ניתנים לאיסוף, צבירה, פיתוח, שמירה ושימוש עי החברה, זכאי לפעול לפי חוק הגנת הפרטיות לאוקראינה, כדלקמן: 

לדעת מקורות האיסוף, מיקום פרטים אישיים, מטרת טיפולם, מיקום החברה; 

לקבל מידע על תנאי הגישה לפרטים אישיים; 

להגיש לפרטיו האישיים; 

לקבל מידע על טיפול פרטיו האישיים; 

להציג דרישה מנומקת כנגד החברה והמחאות טיפול פרטיו האישיים; 

להציג דרישה מנומקת בעניין שינוי או חיסול פרטיו האישיים, אם הפרטים מטופלים לא כחוק או אינם אמיתיים; 

להגן פרטיו האישיים מטיפולם שלא כחוק ואיבודם המקרי, חיסולם, היזקם בשל התסתרתם בכוונה, חוסר מתנם או מתנם שלא בזמנם, וכן להגן ממידע השקר והמידע שמבייש הגינות כיבוד ומינוטין של האדם. 

לפנות בתלונת טיפול פרטיו האישיים לכבוד האחראי זבכויות האדם במועצה העליונה לאוקראינה או לבית משפט; 

להפעיל אמצעי הגנה משפטית במקרה הפרת חוק הגנת הפרטיות לאוקראינה; 

להכניס הזהרות הגבלת טיפול פרטיו האישיים בשעת מתן ההסכמה;    

לבטל הסכמת טיפול פרטים אישיים;

לדעת מנגנון טיפול פרטים אישיים האוטומטי. 

5.2 בכדי להפעיל את הזכויות הנל, יוכל המשתמש לפנות לחברה בבקשה ולשלוח בדואל: info@ubc.kyiv.ua

6. גילוי חשאיות המידע הפרטים האישיים. שיתוף פעולת החברה עם צד גבעניין טיפול הפרטים. 

6.1 החברה פטורה מחיובי מדיניות החשאיות כנגד פרטיו האישיים של המשתמש במקרה והמשתמש מכריז פרטיו האישיים בפומבי. 

6.2 החברה זכאית להפיץ פרטי המשתמש האישיים, כאשר המידע התקבל ממאגר פרטים אישיים שהוא נדרש מבחינה ציבורית, כלומר הוא נושא העניין הציבורי, ויש לדעת המידע מבחינה האזרחית. הרי ידע המידע עדיף על היזק הפצתו. 

6.3 החברה זכאית להפיץ פרטי המשתמש האישיים בהסכמת המשתמש בכתב.

6.4 החברה לא מעבירה פרטיו האישיים לצד גף פרט למקרים כאשר מסירה כזו נדרשת כחוק, מבוקשת עי נושא פרטים אישיים או במקרים אחרים כמפורט במדיניות החשאיות. החברה תנקוט כל אמצעי הגנת פרטי המשתמש שנמסרו על ידיהם לחברה מרצונם החופשי. 

6.4 החברה זכאית לגלות פרטי המשתמש האישיים לכל פקיד החברה, מנהל, מבטח, יועץ המומחה, סוכן, ספק או קבלן במסגרת מטרות מדיניות החשאיות ובתנאי הסכמתם באבטחת חשאיות המידע והפרטים לפי דרישות החברה. 

6.5 באתר ישנם קישורים לאתרים אחרים (אך ורק למטרות המידע). במקרה המעבר בקישור לאחתרים, תוקף מדיניות חשאיות לא חל על האתרים האלה. בשל כך, ממליצה החברה ללמוד על מדיניות החשאיות ושמירת הפרטים האישיים של של כל אתר לפני מסירת פרטים אישיים שעלולים לזהות המשתמש. 

7. הגנת פרטים אישיים. בטחון הקטינים 

7.1 החברה משתמשת בתקני הגנת המידע טכנולוגית והפרטים האישיים נגד איבוד, שימוש לא נכון, שינוי או חיסול. ברם, על אף כל מאמצים, לא מסוגלת החברה להבטיח הגנה מוחלטת נגד איומים שעלולים להיווצר חוץ להחלת החברה. 

7.2 המשתמש ישא אחריות מלאה על שמירת סיסמה לגישה לאתר בסוד. החברה לא תשבקש אף פעם את הסיסמה מהמשתמש (פרט למקרים כאשר המשתמש רוצה להיכנס לחשבונו באתר). 

7.3 האתר לא מיועד לקטנים עד גיל 14. פרטיהם האישיים של הקטינים בגיל 14-18 יטופלו אך ורק בהסכמת הוריהם (מאמציהם) או מטפליהם.    

8. חיסול ואיבוד הפרטים האישיים

8.1 ניתן לחסל או לאבד את הפרטים האישיים שניתנים לאיסוף, צבירה, טיפול, שמירה ושימוש לחברה ברשות המשתמש, במקרים הבאים: 

הפסקת יחסים משפטיים בין המשתמש לבין החברה; 

הפקת צו לאחראי בעניין זכויות האדם מטעם המועצה העליונה לאוקראינה או הפקידים שמונו מטעם מזכירות האחראי בענייני זכויות האדם מטעם המועצה העליונה; 

כניסת החלטות ביהמש בעניין חיסול או איבוד הפרטים לתוקף. 

9. שינוי תנאי מדיניות החשאיות 

9.1 ניתן לשנות ולהוסיף במדיניות החשאיות ללא הודעה למשתמש בכך לרבות במקרה שינוי כחוק. 

9.2 במקרה שינוי מהותי במדיניות החשאיות, תפרסם החברה באתר ותציין כניסת השינויים האלה לתוקף. 

9.3 במקרה המשך שימוש האתר, יאשר המשתמש את הסכמתו בתנאים חדשים של מדיניות החשאיות שבתוקף בעת שימוש האתר.